Circular informativa per a la publicació de vídeos al programa "L'Ofici de sobreviure".

INCIS FILMS, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran per un interès legítim del Responsable, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitats del tractament: Els vídeos enviats al correu electrònic o al WhatsApp del programa seran susceptibles de ser emesos per TV3 i mitjans digitals del programa (L’Ofici de Viure) i cadena (TV3), així com ser utilitzats en accions promocionals del programa amb o sense prèvia notificació a l’interessat

Legitimació del tractament: per interès legítim del Responsable (Art. 6.1.f del GDPR) i interès públic (Art. 6.1.e del GDPR), basats en el dret d’accés a la informació.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran indefinidament per mantenir la finalitat del tractament.

Comunicació de les dades: les imatges es transmetran als mitjans de comunicació que el Responsable consideri oportuns per a la finalitat descrita.

Drets que té l’Interessat:

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: INCIS FILMS, S.L.. Masia Can Parellada, 0 – 08739 Subirats (Barcelona). Email: info@incisfilms.com